Coaching

Mijn coachingsaanpak is gebaseerd op het boek van Daniel Goleman “Emotionele Intelligentie”. Daarin staan bewustwording en zelfmanagement centraal. Wetenschappelijk onderzoek en ervaring leert dat deze stappen cruciaal zijn voor een succesvolle persoonlijke ontwikkeling. Pas dan volgen motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding geven aan jezelf. Persoonlijke missie en leiderschap! Van ineffectief naar effectief gedrag. Van ‘speelbal’ naar ‘speler’. Coaching on-the-job of on-the-spot. Je bent wat je doet! Gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Coaching
Workshops

Stress- en burn-out coaching

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere stress gerelateerde klachten. Statistisch onderzoek wijst uit dat er sprake is van een toename van het aantal burn-out gevallen en stress gerelateerde klachten.

De oorzaak van een burn-out kan van alles zijn: te veel sporten, te hard werken, verdriet, te weinig slaap, te veel (leuke) dingen doen, te veel stress, schokkende omstandigheden, angst, chronische ziekte, verminderd vermogen om te herstellen. Enzovoorts. Dus niet alleen problemen in de psychologische hoek wat te vaak – ook door (bedrijfs)artsen – wordt gedacht.

Burn-out is het gevolg van een ontregeld stresssysteem met alle ellende van dien. Je mag het ook overspanning, vitale uitputting of overtraindheid noemen.

Voor de behandeling van een burn-out bestaat geen quick-fix. Mijn coachingsaanpak is gebaseerd op de CSR-methodiek. Deze methodiek is bewezen effectief en richt zich op een duurzaam herstel. Zo wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die objectief inzicht geven in mate van stress en oorzaken. Daarnaast worden door middel van geavanceerde biofeedback apparatuur ook de stressrespons en herstelvermogen gemeten.

Assessments

Ik heb inmiddels meer als 24 jaar ervaring met het uitvoeren van assessments in het kader van selectie, coaching en loopbaanontwikkeling. Een assessment is maatwerk. Het is verrassend hoe vaak ’t toch nog voorkomt dat werkgevers ‘dure’ werknemers aannemen zonder zich objectief ervan te overtuigen hoe goed de kandidaat werkelijk is.
Ik werk met de meest moderne, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde psychologische testen en vragenlijsten.
Voor de kandidaat is er volledige transparantie; iedere stap wordt uitvoerig toegelicht en de kandidaat blijft eigenaar van zijn eigen proces. De focus ligt op het inzichtelijk maken van talenten, vaardigheden en drijfveren en het bieden van een houvast om deze vervolgens te verder ontwikkelen. Indien wenselijk worden trainingsacteurs ingezet voor een praktijksimulatie. De teller staat op 2543 uitgevoerde assessments.

Retreat